Институт за крмно биље Крушевац

Институт за крмно биље Крушевац

Министарство пољопривреде и заштите животне средине

Министарство пољопривреде и заштите животне средине

Управа за аграрна плаћања

Управа за аграрна плаћања

Пројекат

"Подизање нивоа стручног знања пољопривредних произвођача у примени савремених агротехничких мера у биљној производњи на ораницама и травњацима брдских и планинских подручја Републике Србије"

Основни циљ овог пројекта је унапређење стручног знања и ефикасна имплементацијанових технологија и решења из области биљне производње у брдским и планинским подручјима, кроз едукацију фармера на малим и средњим фармама, саветодаваца ПССС и других стручних лица ратарског и сточарског смера.