Упоредни приказ хемијских анализа кабастих хранива са фарми на пројекту

Број анализираних узорака различитих врста сена

Број анализираних узорака различитих врста сена

Број анализираних узорака различитих врста сена

Број анализираних узорака различитих врста сена


Сарджај сирових протеина у сену узорака прикупљених на фармама са назначеним групама квалитета према Америчком савету за кабаста хранива (*Групе квалитета, 1. до 5.)

Сарджај сирових протеина у сену узорака прикупљених на фармама са назначеним групама квалитета према Америчком савету за кабаста хранива (*Групе квалитета, 1. до 5.)

Просечан сарджај сирових протеина у различитим врстама сена прикупљених на фармама

Просечан сарджај сирових протеина у различитим врстама сена прикупљених на фармама