Упоредни приказ хемијских анализа земљишта са фарми на пројекту


Киселост узоркованих земљишта (pH у KCl)

Киселост узоркованих земљишта (pH у KCl)

Садржај укупног азота у узорцима земљишта

Садржај укупног азота у узорцима земљишта


Обезбеђеност узорака земљишта фосфором

Обезбеђеност узорака земљишта фосфором

Обезбеђеност узорака земљишта калијумом

Обезбеђеност узорака земљишта калијумом


Обезбеђеност узорака земљишта хумусом

Обезбеђеност узорака земљишта хумусом

Садржај карбоната у узорцима земљишта

Садржај карбоната у узорцима земљишта