Корисници резултата пројекта

Корисници резултата пројекта су:

  • Директно укључених 20 малих и средњих фарми у 5 локалних самоуправа (Брус, Топола, Лучани, Рашка и Соко Бања) на којима су реализоване активности пројекта.
  • Пољопривредне саветодавне и стручне службе које су биле партнери у реализацији пројекта (ПССС Крушевац, ПССС Краљево, ПССС Крагујевац, ПССС Чачак, ПССС Пољосервис Књажевац) кроз размену и обогаћивање знања и искустава у процесу трансвера нових технологија.
  • Саветодавци свих ПССС на територији Србије и наставници средњих Пољопривредних школа из Рековца, Александровца, Краљева, Алексинца, Пожеге, Свилајнца и Прокупља који су имали прилике да се на предавањима и радионицама упознају са конкретним резултатима пројекта и новим технологијама у биљној производњи.
  • Запослени агрономске струке у Министарству пољопривреде и заштите животне средине, Привредној комори Србије, Покрајинском секретаријату за пољопривреду, шумарство и водопривреду и остали стручњаци из области биљне производње који су се на стручном предавању (семинару) упознали са конкретним резултатима пројекта и новим технологијама у биљној производњи.
  • Министарство пољопривреде и заштите животне средине које је као крајњи резултат овога пројекта добило Студију са свим резултатима и израчунатим ефектима примене препоручених технологија на фармама.
  • Групе фармера које су присуствовале едукативним радионицама организованим у 5 локалних самоуправа, али и велики број фармера у другим регионима који су путем брошуре, средстава информисања и на интернет страници пројекта упознати са основним активностима и свим резултатима пројекта.