Посебни циљеви пројекта

Посебни циљеви овог пројекта представљају едукацију корисника о:

  • Правилној примени агротехничких мера и увођењу нових технологија у биљној производњи – производњи крмног биља на ораницама и травњацима
  • Важности и поштовању плодореда
  • Адекватном избору крмних култура и употреби сејаних детелинско-травних смеша
  • Повећању учешћа крмних вишегодишњих и једногодишњих легуминоза у структури сетве и смањену употребе азотних минералних ђубрива
  • Употреби адекватних минералних ђубрива према потребама усева и земљишта
  • Заштита животне средине, односно земљишта и вода, као главних ресурса здравствено безбедне пољопривредне производње